Sut i osod rhif ffôn symudol ar gyfer adfer cyfrifon

Caiff rhif ffôn symudol adfer y cyfrif ei ddefnyddio i roi gwybod i chi ynghylch  unrhywrybuddion balans y byddwch efallai wedi dewis eu cael. Mae modd ei ddefnyddio hefyd i’ch helpu i gael mynediad unwaith eto i’ch cyfrif ParentPay pe baech yn anghofio manylion mewngofnodi.

Mae’r rhif ffôn symudol yn cael ei rannu ag ysgol(ion) eich plentyn/plant oni bai y nodir yn wahanol. 

 1. Ewch i www.parentpay.com amewngofnodi i’ch cyfrif.
 2. Dewiswch Gosodiadau proffil > Adfer cyfrif.mceclip0.png
 3. Dewiswch Ychwanegu rhif ffôn symudol.mceclip1.png
 4. Rhoi cyfrinair y cyfrif.
 5. Rhoi’r rhif ffôn symudol newydd.
 6. Rhoi’r rhif ffôn symudol newydd eto yn y blwch Cadarnhau rhif ffôn symudol newydd.
  mceclip0.png
 7. Dewiswch Anfon dilysiad.
 8. Bydd PIN yn cael ei anfon i’r rhif sydd wedi’i gofnodi.
 9. Rhowch y PIN i mewn yn safle ParentPay i ddilysu’r rhif ffôn symudol.mceclip1.png
  Nodyn: Os na fydd yn cofrestru ei ffôn symudol ni fydd yn gallu cael rhybuddion testun SMS awtomatig oddi wrth ParentPay.

Oedd yr erthygl yma o gymorth?
3 allan o 12 wedi gweld hyn yn ddefnyddiol

Sylwadau

0 sylw

Erthygl wedi cau ar gyfer sylwadau.