Sut i newid eich enw defnyddiwr

Os gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif:

 1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif ParentPay.
 2. Dewiswch Gosodiadau Proffil > Enw Defnyddiwr.
  mceclip5.png
 3. Dewiswch Newid enw defnyddiwr a dilynwch y canllawiau ar y sgrin.
  mceclip3.png

 4. Rhowch eich cyfrinair eto a rhowch eich enw defnyddiwr newydd.
  NODER: Rhaid i hwn fod yn gyfeiriad e-bost dilys y mae gennych fynediad iddo.
  mceclip4.png

 5. Dewiswch Anfonwch ddilysiad.
 6. Anfonir e-bost atoch yn cynnwys dolen y mae'n rhaid i chi ei defnyddio i ddilysu’r cyfeiriad.
 7. Ar ôl ei ddilysu, gallwch ddefnyddio'ch Enw Defnyddiwr newydd i fewngofnodi i'ch cyfrif.

Os na allwch fewngofnodi i'ch cyfrif:

Bydd angen i chi gysylltu â thîm gweinyddu ysgol eich plentyn i ofyn iddynt newid eich enw defnyddiwr. Mae angen y cam dilysu ysgol hwn i ddiogelu eich cyfrif rhag defnydd amhriodol. Byddant yn gwirio eich statws fel rhiant neu ofalwr plentyn yn eu hysgol ac yna'n cysylltu â ni i ofyn am y newid.

Ar ôl ei gwblhau, byddwn yn hysbysu'r ysgol bod y newid wedi'i wneud a byddant yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi y gallwch nawr fewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr newydd (bydd y cyfrinair yn aros yr un fath). Gallwch nawr ailosod eich cyfrinair os oes angen gan ddefnyddio'r broses arferol.

NODER: Dylech nawr fanteisio ar y cyfle i nodi manylion adfer eich Cyfrif fel yr eglurir yma.

Oedd yr erthygl yma o gymorth?
14 allan o 100 wedi gweld hyn yn ddefnyddiol

Sylwadau

0 sylw

Erthygl wedi cau ar gyfer sylwadau.