Sut i drosglwyddo arian rhwng plant

Wrth dalu am eitem neu wasanaeth drwy ParentPay mae'r arian yn cael ei osod yng nghyfrif banc y darparwr. Felly, nid yw'n bosibl trosglwyddo arian yn uniongyrchol o gymhwysiad rhiant, gan y gallai'r cyfrif banc fod yn wahanol o un gwasanaeth i'r llall.

Mae dau ddewis ar gael i reoli trosglwyddiadau rhwng plant:

  1. Os ydynt yn mynychu'r un ysgol, gallwch gysylltu â'r ysgol neu'r arlwywr i ofyn iddynt drosglwyddo'r balans rhwng y plant. Dyma'r dewis yn aml pan fo un plentyn yn gadael yr ysgol gynradd a phlentyn arall yn aros yno.
  2. Os ydynt yn mynychu gwahanol ysgolion neu os hoffech ddefnyddio'r arian yn ddiweddarach, gallwch ofyn i'r ysgol neu'r arlwywr ad-dalu'r balans i'ch Cyfrif Rhiant. Pan fydd i mewn yn eich cyfrif, gallwch ei ail-wario ar eitem dalu o'ch dewis, ei gadw i'w defnyddio'n ddiweddarach, neu gallwch drefnu i’w dynnu allan.
Oedd yr erthygl yma o gymorth?
15 allan o 72 wedi gweld hyn yn ddefnyddiol

Sylwadau

0 sylw

Erthygl wedi cau ar gyfer sylwadau.