Sut i dalu â chredyd Cyfrif Rhiant

I brynu eitemau gan ddefnyddio credyd Cyfrif Rhiant mae'n rhaid bod gennych arian ar gael. Os oes gennych unrhyw gredyd, bydd i'w weld yng nghornel dde uchaf eich sgrin Cyfrif Rhiant, wrth ymyl eicon y fasged.

Wrth wneud taliad, bydd unrhyw gredyd Cyfrif Rhiant yn cael ei ddefnyddio'n awtomatig i leihau cost yr eitem, yn debyg iawn i ddefnyddio credyd siop. Os oes swm sy'n dal heb ei dalu, gofynnir i chi dalu'r gwahaniaeth gan ddefnyddio'r dull talu a ffefrir gennych.

NODER: Mae credyd Cyfrif Rhiant yn ddull talu dewisol ac nid yw'n ofynnol wrth brynu.

I brynu:

 1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif ParentPay
 2. Dewiswch un o'r canlynol:
  • Dewiswch y botwm sydd â’r symbol cyllell a fforc .
  • Nodwch y swm yr hoffech ei ychwanegu at falans pryd bwyd y plentyn.
  • Dewiswch Talu am eitemau eraill.
  • Dewiswch Gweld ger yr eitem yr ydych chi am dalu amdani.
  • Rhowch y swm a rhowch unrhyw wybodaeth arall y gofynnir amdani.
 • I dalu am brydau bwyd yn gyflym neu i ychwanegu credyd at falans prydau bwyd (*)
 • I weld a thalu am unrhyw eitemau talu eraill
 • Dewiswch Ychwanegu at y fasged.
 • Pan fydd pob eitem wedi'i hychwanegu, dewiswch eicon y fasged ar ochr dde uchaf y sgrin.
 • Yn y Crynodeb o’r archeb, bydd unrhyw gredyd sydd ar gael yn cael ei ddangos fel gostyngiad i'r cyfanswm i'w dalu.
 • Os yw'r credyd yn lleihau'r swm i'w dalu i sero, gallwch gwblhau'r taliad. Os oes swm yn dal yn ddyledus, dewiswch eich dull talu dewisol i gwblhau'r trafodiad.
 • Byddwch yn cael hysbysiad ar y sgrin pan fyddwch wedi cwblhau eich trafodiad.
 •  

  Oedd yr erthygl yma o gymorth?
  6 allan o 39 wedi gweld hyn yn ddefnyddiol

  Sylwadau

  0 sylw

  Erthygl wedi cau ar gyfer sylwadau.