Sut i ychwanegu plentyn neu oedolyn at Gyfrif Rhiant presennol

Gallwch ychwanegu hyd at 15 o bobl at bob Cyfrif Rhiant ParentPay. Gall y bobl hyn fod yn unrhyw blant, staff, neu ymwelwyr sy'n mynychu ysgolion neu glybiau sy'n defnyddio ParentPay, gan ddarparu un lleoliad ar gyfer eich holl daliadau ParentPay, archebion a gohebiaeth.

NODER: Bydd angen i bob unigolyn ym mhob ysgol neu glwb y mae'n ei fynychu gael ei weithredu yn unigol a bydd yn cymryd un o'r slotiau sydd ar gael. Mewn achosion o'r fath, bydd yr un unigolyn yn cael ei restru sawl gwaith, unwaith ar gyfer pob lleoliad.

 1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif Rhiant ParentPay gweithredol presennol.
 2. Un ai:
  • Ar ddyfais symudol dewiswch eicon y ddewislen ar ochr chwith uchaf y dudalen ac yna dewiswch Ychwanegu plentyn.
   mceclip1.png

    
  • Ar gyfrifiadur, dewiswch yr eicon Ychwanegu plentyn ar ochr chwith uchaf yr hafan neu o'r ddewislen ar y chwith.
   mceclip0.png

 3. Rhowch y codau gweithredu yn union fel y maent yn ymddangos yn eich llythyr gweithredu neu e-bost, yna dewiswch Parhau.
 4. Os ydych yn ychwanegu plentyn, nodwch ei ddyddiad geni cyn dewis Cadarnhau.

  NODER: Nid oes angen y cam hwn ar gyfer cyfrifon staff ac ymwelwyr.mceclip2.png

 5. Fe welwch gadarnhad bod y plentyn wedi'i ychwanegu'n llwyddiannus a byddwch yn gallu gwneud taliadau ar gyfer y plentyn sydd newydd ei ychwanegu.
 1.  

Gwnewch gamau 2-5 eto ar gyfer pob unigolyn yr hoffech ei ychwanegu (hyd at uchafswm o 15 o bobl).

Ar eich hafan dylech nawr weld tab ychwanegol ar gyfer pob unigolyn a ychwanegwyd.

 

Oedd yr erthygl yma o gymorth?
55 allan o 340 wedi gweld hyn yn ddefnyddiol

Sylwadau

0 sylw

Erthygl wedi cau ar gyfer sylwadau.