Sut i weld eich credyd Cyfrif Rhiant cyfredol

Mae credyd Cyfrif Rhiant yn nodwedd debyg i gredyd siop a ddefnyddir yn awtomatig wrth dalu am eitemau.  

Gallwch ychwanegu credyd at eich cyfrif â llaw fel yn yr erthygl Sut i ychwanegu credyd at Gyfrif Rhiant a bydd unrhyw ad-daliadau a gewch yn cael eu hychwanegu'n awtomatig.

Os oes gennych unrhyw gredyd, caiff ei arddangos yng nghornel dde uchaf eich sgrin cyfrif ParentPay, wrth ymyl y fasged, fel yn yr erthygl Sut i weld eich credyd Cyfrif Rhiant cyfredol.

Gallwch hefyd dynnu unrhyw gredyd allan o'ch cyfrif ar unrhyw adeg fel yr eglurir yn yr erthygl Sut mae tynnu arian allan o fy Nghyfrif Rhiant?

Oedd yr erthygl yma o gymorth?
2 allan o 30 wedi gweld hyn yn ddefnyddiol

Sylwadau

0 sylw

Erthygl wedi cau ar gyfer sylwadau.